Ortodonti esas itibariyle dişlerdeki eğrilikleri, karşılıklı dişler arasındaki kapanış bozukluklarını, dişler
arasındaki aralıkları, süremeyip gömülü kalan dişlerin çene içerisindeki konum bozukluklarını
düzeltmekle ilgilenen diş hekimliğinin en eski uzmanlık dalıdır. Ortodonti sadece dişlerdeki
çapraşıklıkları düzeltmekle kalmaz aynı zamanda gelişimsel veya travmatik olarak ortaya çıkabilen
iskeletsel düzeydeki anormal çene gelişimlerinin ve anormal çene ilişkilerinin de düzeltilmesini
sağlar. Bunlardan başlıcaları şunlardır;
1. Alt veya üst çene geriliği,
2. Alt veya üst çene ileriliği,
3. Üst çenenin iskeletsel darlığı,
4. Çenelerde ve yüzdeki asimerti ve eğrilikler,
5. Üst ve alt çenenin tam olarak kapanmamasına bağlı ortaya çıkan çeneler arasındaki açıklıklar,
6. Üst çenenin alt çeneyi aşırı derecede örttüğü derin örtü kapanışlar,
7. Dudak damak yarıkları
8. Doğumsal olarak ortaya çıkan birtakım çene yüz bölgesindeki deformiteler.
9. Yüzün profil görünümündeki bozukluklar.
Ortodontik tedavi aynı zamanda konuşma ve gülme esnasında dudaklarımız ve dişlerimiz arasında
olması gereken ideal estetik bir görünümü sağlayacak altın oranların oluşturulmasında da çok büyük
rol oynamaktadır.
Ortodonti başta da belirtiğimiz üzere Diş hekimliğinin en eski uzmanlık alanı olup, bu bağlamda
ortodontik tedavilerin muhakkak surette uzmanlık diplomasına sahip Ortodonti Uzmanı Diş hekimleri
tarafından yapılması, hastalarda gerçekleştirilecek ortodontik tedavilerinin doğru ve olması gerektiği
gibi yapılabilmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir. Hastalarımızın bu konuda bilinçli
hareket etmesi uzman olmayan kişilerin ortaya çıkartabileceği mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi
açısından büyük önem arz etmektedir.

Yorum Bırakın